RSS

chlorek glinu wzor strukturalny

Bądź pewny, że ona zawsze przyjdzie


Temat: ... kumającego ucznia chemii.
myślę, że jest. ja aktualnie przerabiam sole i nie mam z tym problemu (; wzory strukturalne, inaczej kreskowe są dla mnie nawet prostsze (; po pierwsze, musisz znać kwasy i wartościowości. inaczej się nie ujedzie. fosforan (V) glinu - glin ma wartościowość trzy, reszta kwasowa, czyli w tym przypadku PO4 (arabskimi piszę ilość atomów, czyli toto małe) ma wartościowość trzy, ponieważ wzór na kwas fosforowy to: H3PO4. <b Wartościowość reszty kwasowej to ilość atomów wodoru (H) w danym kwasie.</b Stąd fosforan V glinu będzie miał wzór: AlPO4. nazwy: jeżeli reszta kwasowa jest tlenowa, to stosujemy końcówkę -an, np: fosforan, azotan. jeżeli reszta kwasowa jest beztlenowa to stosujemy końcówkę -ek, np. chlorek, fluorek. 'tył' wzoru soli, czyli reszta kwasowa to początek nazwy, a 'przód' wzoru...
Źródło: gwendy.fora.pl/a/a,1848.htmlTemat: Podaj wzory następujaych soli
Witam was, Potrzebuje pomocy z wzorami strukturalnymi podanych niżej soli: a) - Siarczan (IV) sodu - Azotan (V) magnezu - Chlorek cyny (II) - Chlorek cyny (IV) b) - Chlorek Rtęci (I) - Chlorek Rtęci (II) - Azotan (III) potasu - Siarczan (VI) glinu c) - Fosforan (V) żelaza (III) - Siarczan (VI) miedzi (II) - Azotan (III) ołowiu (II) - Chloran ... i jeszcze wytłumaczył jak się robi te wzory strukturalne byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=23061


Temat: Kilka zadań z stechiometrii
wniosków, że jeśli wzory tych soli to KxR i KyR to x=2y, i teraz jeśli założę, że x=1, to masa R wynosi 119u czyli będzie do Czy tak należy to rozwiązywać? ... odpowiedzi podają 0,5g 4. 10g mieszaniny chlorku potasu i azotanu(III) amonu prażono... itd. Nie bardzo wiem jak wyglądają te reakcje. 5. 5g stopu glinu i krzemu poddano działaniu kwasu solnego. Otrzymano 5,6dm^3 wodoru(warunki normalne) Obliczyć skład procentowy stopu. Wiek jak to się liczy, tylko cały czas wychodzi mi zły wynik( 29% glinu , a ma być 90%) Czy ktoś może to rozwiązać...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=18647


Temat: zadania->teoretyczne i praktyczne
następujących tlenków: Al2O3, NO, N2O3, Cl2O, SO3, Li2O. 2. Oblicz ile dm3 tlenu zostanie użyte do spalenia 200g węgla zawierającego 25% zanieczyszczeń. 3.Podaj wzory sumaryczne, strukturalne oraz zapisz równia dysocjacji jonowej (jeśli taka reakcja zachodzi) następujących wodorotlenków: wodorotlenek baru, wodorotlenek żelaza (III), wodorotlenek miedzi (I), wodorotlenek potasu, wodorotlenek amonu. 4.Oblicz ile moli wodorotlenku glinu wytrąci się w wyniku reakcji 200g 45 % roztworu wodorotlenku sodu z 200 cm3 0,5 molowego roztworu chlorku glinu. Którego substratu użyto w nadmiarze? 5.Podaj wzory sumaryczne i strukturalne oraz zapis równania dysocjacji jonowej następujących kwasów: kwas chlorowy (VII),...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=21579


Temat: Zlepek zadań
Z iloma atomami chloru będzie reagować jeden atom glinu, aby dostarczył wystarczającej liczby elektronów do tworzonych wiązań? d) Jaki ładunek uzyska jon glinu, a jaki jon chloru? e) Narysuj schemat powstawania chlorku glinu. a) 3 b) 18 c) z trzema d) glin dodatni, a chlor ujemny e) To wystarczy rysunek atomu glinu i 3 chlorów i pokazać jak glin oddaje swoje elektrony?...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=17924


Temat: Konkurs AGH
... uzyskując 0,3837 g białego produktu. Podaj wzór strukturalny estru. 5. Zmieszano 49,90 cm3 0,00100 M roztworu NaOH i 50,00 cm3 0,00100 M roztworu HNO3. Jakie jest stężenie jonów wodorotlenkowych w otrzymanym...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=16832